LEI DE TRANSPARENCIA

 

 

NORMATIVA APLICABLE Descarga
ESTATUTOS DA FEDERACIÓN GALEGA DE REMO
Descarga
OBXECTO E FUNCIÓNS DA FEDERACIÓN GALEGA DE REMO
Descarga
CÓDIGO DE BO GOBERNO
Descarga
ORGANIGRAMA
Descarga
CONVENIO XUNTA 2019/ SUBVENCIÓNS
Descarga
CONTAS ANUAIS 2018
Descarga
RETRIBUCIÓNS ANUAIS
Descarga
ORZAMENTOS 2019
Descarga
AUDITORÍA 2018
Descarga