DOCUMENTACIÓN. MODELOS.

 • LICENZAS 2015
  • Documentación Necesaria: Arquivo PDF con toda a documentación necesaria para tramitar as licenzas novas para a Tempada 2016. Descarga
  • Tarifas Seguro: Tarifas para a Tempada 2016. Descarga
  • Tríptico de solicitude de Licenza Nova: cubrir os espazos destinados a iso. O número de licenza cubrirao a FEGAR.Descarga
  • Relación de Licenzas: Arquivo onde introducir a relación das novas licenzas. Se deberá remitir á FEGAR (secretaria.fegar@gmail.com). O envío deste arquivo non exime de ter que enviar a documentación orixinal por correo ordinario.Descarga
  • Plantilla para a Afiliación dos Clubs á Federación Galega de Remo (enviar só coa primeira relación de licenzas solicitadas ou cando haxa cambio de directiva, correo electrónico, etc.). Descarga
  • Plantilla para a Afiliación dos Clubs á Federación Española de Remo. Descarga
  • Plantilla para a Homologación Nacional de Licenzas.Descarga