PROTOCOLO DA FEGAR

 

 

PROTOCOLO PARA A PRÁCTICA DO REMO Descarga
ANEXO I: PROTOCOLO FISICOVID-DXTGALEGO (Actualizado)
Descarga
ANEXO II: TABLAS FISICOVID. EVALUACIÓN DE SITUACIÓNS DE
RISCO DE CONTAXIO E MEDIDAS
Descarga
ANEXO III: MODELOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Descarga
ANEXO IV: INFOGRAFÍA
Descarga
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DO PROTOCOLO
Descarga
RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade Descarga
Nomeamento do Responsable de Seguridade de club Descarga
Plantilla modelo de toma de temperatura antes do adestramento Descarga
Información Organización Competicións COVID-19 Descarga